Disclaimer

De informatie op deze website wordt op “as is”-basis voorzien. Tergooi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige direct, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of andere gegevens op een systeem voor informatieverwerking of dergelijke, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade. Tergooi geeft geen garanties noch vertegenwoordelijkheid omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt gelinked. Dit is louter bedoeld om het u makkelijk te maken en betekent niet dat Tergooi de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Privacy

Om uw contactgegevens via deze website te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en dergelijke. Tergooi heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele transportbehoeften, voor marktonderzoek, voor het traceren van verkoopgegevens en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over Tergooi. De door uw verstrekte persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt door Tergooi gelieerde ondernemingen. Tergooi zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Tergooi hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer als u een website bezoekt. Zij helpen ons bij uw bezoek aan onze website om er achter te komen voor welke informatie u belangstelling heeft, zodat wij onze website kunnen optimaliseren. De data wordt anoniem verzameld. Deze data (zoals bijvoorbeeld aantal bezoekers, tijdsduur, welke pagina’s etc.) gebruiken we om onze website nog verder te kunnen optimaliseren en voor rapportages.

Copyright

Op de informatie in deze website berust copyright en mag derhalve niet worden gedistribueerd, gereproduceerd deels of in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Tergooi.